Podcienia

Matową jednolitość płaszczyzn ścian w budownictwie ludowym różnicuje rytmika linii poziomych wyraźnie rysujących się krawędzi bierwion, z których z reguły, wiązanych na narożach w węgły, wznoszone są budynki ludowe. Dawniejsze cechuje nadto żywa gra wysuniętych poza naroża ,,ostatków” , które w pewnych regionach niekiedy przechodzą u góry w ornamentowane ,,rysie” . Najsilniejszym efektem urozmaicającym zwartość bryły chaty są spotykane w różnych regionach podcienia, wsparte na zdobionych przeważnie słupach, ludowych odpowiednikach klasycznych kolumn, które zresztą wywodziły się ze słupów. Łączone niejednokrotnie u góry łukami drewnianymi

Chałupy krakowskie

Krakowskie należy pod względem krajobrazowym do najbardziej urozmaiconych w Polsce. Rozległe równiny nadwiślańskie, pofałdowane wzgórza Jury Krakowskiej i jej wyłaniające się w wielu miejscach grupy skałek i jaskinie składają się na malownicze tło dla życia i twórczości tamtejszej ludności. Zajmuje się ona głownie rolnictwem, zarówno na żyźniejszych ziemiach zachodnio-północnych, jaki na bardziej piaszczystych na południowym wschodzie. Często występujące tu wapienniki, dość charakterystyczne dla krajobrazu części wyżynnej krakowskiego, są najpowszechniejszym drobnym przemysłem tej części kraju. Pod względem budownictwa ludowego Krakowskie mało się r

Drewniane ściany

Zaczynając przegląd sztuki ludowej od budownictwa, trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że jest ono w swymi głównym trzonie drewniane. Drewno też narzuciło mu swój charakter objawia się on w barwie i fakturze ścian, a w nie mniejszym stopniu w konstrukcji, bryle i sylwecie budynku. Drewno jako budulec nadaje zasadniczy ton nie tylko architekturze wsi polskiej, która dawniej zupełnie, a dziś jeszcze w znacznej mierze pozostaje drewniana, ale także polskiemu miasteczku, którego drewniane zabudowania można uważać za bardziej rozwiniętą, choć ulegającą niejednokrotnie inspiracji obcej – sztukę ludową. Podobnie przedstawia się sprawa naszych kościółków drewnianyc

Designed for corportae housing