Artykuły w kategorii: ‘Architektura ludowa’

Kościoły

Dziełem oryginalnym cieśli ludowego są, poza wspomnianymi domami miasteczkowymi, kościołami itp., również wiatraki, młyny i folusze o ciekawej konstrukcji i ciesiołce, dalej kuźnie i spichrze , a przede wszystkim rozsiane po całym kraju kapliczki przydrożne. Biorąc pod uwagę wyłącznie te, które są drobnymi budynkami, wyróżnić można dwa ich rodzaje: o czystym stylu ludowym (są to przeważnie kapliczki drewniane) oraz przekształcenia w duchu ludowym budownictwa sakralnego nie ludowego (co dotyczy dużej części murowanej). W grupie pierwszej prześledzić można rozwój budownictwa ludowego w ogóle: od form najpierwotniejszych, do jakich zaliczamy czterospadowy dach

Chata łowicka

Chociaż dachowi i jego detalom wiele zawdzięcza piękno budownictwa ludowego, jednak charakter bryły zależy w pierwszym rzędzie od proporcji zrębu, a więc od planu budynku. Wyróżnić można u nas dwa jego rodzaje: o dominującej nad szerokością długości, co jest właściwe większości budownictwa ludowego w Polsce, oraz o szerokości jedynie nieznacznie mniejszej od długości. Nie wdając się w szczegóły techniczne we wnętrznego rozplanowania domu, które w dużym stopniu, choć nie całkowicie, wpływa na zewnętrzny kształt budynku, można scharakteryzować typ pierwszy jako bardziej rzec można liryczny, a drugi jako zbliżony do pewnego rodzaju monumentalności. Ja

Ziemianki sandomierskie

Ziemianki sandomierskie to też typ budownictwa wiejskiego. Mieszkania tego typu, służące do ostatniej wojny najuboższej ludności powiatu sandomierskiego i opatowskiego, należą już do przeszłości. Oprócz zdobienia zewnętrznych ścian chaty deskami wyciętymi w ornamenty, na całym terenie omawianego okręgu trafiają się także dekoracje malowane głównie na zrębach, wapnem lub glinką. Ich proste motywy, zazwyczaj plamy zestawione rytmicznie, rzadziej kwiaty przerywają monotonię szarej barwy drzewa i stanowią miły punkt zaczepienia dla oczu. Gdy wejdziemy do izby, nierzadko spotykamy się w starych chałupach z tragarzami, zwanymi w Górach Świętokrzyskich belkami lu

Designed for corportae housing