Artykuły w kategorii: ‘Budownictwo ludowe’

Dachy naczółkowe

Budownictwo grupy centralnej, złożonej z kilku odmiennych choć pokrewnych, regionów, nie jest jednolite. Przejawia się to przede wszystkim w dachach, w których obok dawnych czterospadowych zjawiają się tu często późniejsze naczółkowe , a nadto spotykamy w części północnej dawniejszego pochodzenia chałupy szczytowe z dachem dwuspadowym, zwieńczonym charakterystycznymi dla Mazowsza, Podlasia i Kurpiów szparogami- rogownikami, to jest zakończeniami desek chroniących słomianą strzechę od wiatru, skrzyżowanymi u szczytu i nieraz, wykształconymi dekoracyjnie, głównie przybierającymi formy głów zwierzęcych lub ptasich. Dachy takie występują przede wszystkim w reg

Dach dymnikowy

Zupełnie odrębny typ dachu, powstałego jakby z połączenia dwóch krzyżujących się prostopadle dachów dymnikowych, upowszechnia się coraz bardziej na Skalnym Podhalu pod wpływem witkiewiczowskiego stylu zakopiańskiego. Dach ten, zmieniając gruntownie bryłę dawnej chaty góralskiej, zaważył w dużej mierze na ogólnym wyglądzie wzornictwa takich wsi, jak np. Poronin. Dla uzyskania pełnego obrazu cech charakterystycznych dachów naszego budownictwa ludowego trzeba jeszcze wspomnieć o pokryciu. Stanowi je na terenie nizinnym słoma, na górskim zaś dranica i gont, co odnosi się również do gór tak niskich, jak Świętokrzyskie. Wśród dachów słomianych spotykamy dziś

Dach czterospadowy

Dach czterospadowy spotykamy zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie jest zamierającą formą reliktową. Prostota jego i jednolite, duże płaszczyzny, o spadku zaznaczającym się ze wszystkich czterech stron, nadają całemu budynkowi charakter poważny i uwydatniają masę bryły budynku. Strzelistość jest cechą dachu szczytowego, charakterystycznego dla dawnego budownictwa na terenie Polski północnej i zachodniej, lecz sięgającego również na południe, do Podgórza włącznie i do Zamojszczyzny .Ten typ dachu, najpraktyczniejszy, zjawia się obecnie wszędzie jako forma nowa, nie nawiązująca do przeszłości. Najbardziej ozdobny w kształcie jest dach dymnikowy będąc s

Designed for corportae housing