Artykuły w kategorii: ‘Na ludowo w domu’

Papierowe firanki

W kompozycji i charakterze motywów malowidła te są bardzo bliskie sztucznym kwiatom ludowym. Są jednak bardziej różnorodne w kształtach, swobodniej chociaż w dużym skupieniu, rzucone na obszerną płaszczyzną ścian, no i o znacznie bogatszej skali barwnej, w której występują również kolory złamane, zestawiane niejednokrotnie interesująco, w harmonii znamiennej dla sztuki ludowej. Syntetycznym skrótem tego malarstwa można nazwać tamtejsze malowane papierowe firaneczki, kładzione na półki szafek z naczyniami, przez kształt malowanych kwiatów i wprowadzony dobór barw należące do najcenniejszych dzieł polskiego dekoracyjnego malarstwa ludowego . Ale to już nale

Ozdoby ścienne

Współczesna wycinanka kielecko – sandomierska, wyrosła z naśladowania firanek papierowych, wytłaczanych fabrycznie, po wojnie upowszechniła się. Zajmują się nią również bardziej utalentowane specjalistki, które wykonują te firanki-wycinanki dla sąsiadów i znajomych. Firanki takie, złożone z pełnych szlaków brzeżnych, zamykających siatkę, oraz ornamentów kwiatowych rzucanych rytmicznie na siatkę, zachowały charakter dawnych wycinanek ściennych jedynie częściowo – w ażurowych wycięciach, zdobiących obramienia siatki i ornamenty kwiatowe. Nowa ta sztuka, nawiązująca nieświadomie do białych wycinanek bibułkowych regionu podwarszawskiego, dziś ju

Makatki

Najmłodszą, dwudziestowieczną, barwną ozdobą izb wiejskich są makatki-dywaniki malowane na papierze. Tworzą je dość powszechnie dziewczęta w Rzeszowskiem, sporadycznie i w innych okolicach, a nadto specjaliści, którzy rozwożą swój ,,towar” po targach i jarmarkach całego kraju. Wiele z tych makatek jest niewątpliwie tandetą artystyczną lichym naśladownictwem tanich gobelinów fabrycznych i ,,landszaftów” drobnomieszczańskich; cześć jednak, zwłaszcza te z nich, które wykonane zostały samorzutnie przez dziewczęta wiejskie, to prawdziwa sztuka ludowa dnia dzisiejszego, wypływająca z tych samych źródeł i odznaczająca się tym samym stylem zasadniczym

Designed for corportae housing