Artykuły w kategorii: ‘Sztuka ludowa’

Ornamenty kwiatowe

Zarysowana tu charakterystyka malarska skrzyń ludowych dotyczy także w dużej mierze i innych mebli malowanych, o zdobieniu właściwym sztuce ludowej. Szafy malowane, podobne do nich lub otwarte u góry kredensiki na naczynia kuchenne, niekiedy też inne, zbliżone do wymienionych sprzęty, występujące we wnętrzach izb wieśniaczych na zachodzie i północy kraju, a także listwy i półki – często zdobione są malowanymi ornamentami kwiatowymi. Bywają one jednak zazwyczaj bardziej dyskretne i mniej rozległe niż na skrzyniach. Dziś sprzęt malowany nie jest juz wytwarzany, poza nielicznymi, ostatnimi ośrodkami skrzynkarskimi. Należy więc do rzadkości. Inaczej jest natom

Malowidła ludowe

Szalowanie ogromnie wpływa na zmianę wyglądu tradycyjnych ścian, wprowadzając rytmikę linii pionowych lub kierunkowo kombinowanych w miejsce dominujących dawniej poziomów i nadto przekształcając często płaszczyznę w dekoracyjny wzór. Dzieło cieśli bywa u nas w niektórych regionach uzupełniane przez kobiety malowaniem zrębów, szpar między belkami, samych belek oraz obramieni drzwi i okien wapnem, glinka i farbami. Malatury takie, oraz bardziej rozwinięte zalipiańskie, występują głownie w Polsce południowej: od stoków Sudetów po okolice Przemyśla, oraz w Radomskiem, Łowickiem i w okolicach Iłży. Wzory tych malowideł są zazwyczaj zupełnie proste; kropki, lin

Wycinanki ludowe

Fajerki z okręgu zalipiańskiego cechuje ornament podobny do malowanek. Obok fajerek znane były w Krakowskiem jednokolorowe koła ażurowane i czworoboki o zasadniczym typie wycinanki ogólnie spotykanej. Używany tu też był do wykonania takich wycinanek papier kolorowy z wzorkiem, charakterystyczny dla byłej Galicji, który spotykamy również w dawnych szopkach krakowskich. Najbogatsze w tym regionie wycinanki zalipiańskie znają również formę drzewka rawsko –opoczyńskiego i wielokolorową nalepiankę typu łowickiego, naturalnie o kwiatach stylu tutejszego, oraz gwiazdy mocne w formie i motywach i skontrastowane w kolorze. Na Powiślu Dąbrowskim wycinanka nie zaginęła zu

Designed for corportae housing