Artykuły w kategorii: ‘Warto wiedzieć’

Skrzynia lasowiacka

Skrzynia lasowiacka jest ona najbardziej oryginalna ze wszystkich odmian spotykanych w Polsce przez swój koloryt, tj. zestawienie dominujących barw żółtej i czarnej, oraz przez motywy kwiatowe o nikłym polu i szerokich konturach, z gałązkami zwiniętymi spiralnie. Skrzynie malowane były dawniej powszechne na całym terenie regionu sandomierskiego, co stwierdził Kolberg jeszcze w połowie wieku XIX. Rzadkie dziś zabytki z tego okresu i późniejsze, spotykane tu i owdzie zarówno w regionie sandomierskim, jak kieleckim – są przeważnie importami z Krakowskiego lub Radomskiego, skrzynie z ośrodka radomskiego, ornamentowane rozetami cyrklowymi, podobnymi do ryzowanych na tra

Czworoboki

Chociaż nie można zaprzeczyć, że na powstanie takich zgrupowań domów wiejskich złożyło się wiele przyczyn pozaestetycznych, nie ulega kwestii, że uświadomiona czy nie uświadomiona wola tworzenia piękna odgrywała w tym procesie niepoślednią rolę. Nie wolno zapominać bowiem, że każdy porządek, gdzie nie wchodzi w grę mechanika, jest wynikiem przede wszystkim potrzeb estetycznych. Nie tylko więc bezpieczeństwem ogniowym, czy w inny podobny sposób, wyjaśnić się da charakterystyczny dla polskiego budownictwa ludowego system oddzielnego stawiania w czworoboku poszczególnych budynków zabudowania gospodarczego, a więc inaczej niż na Zachodzie, gdzie przeważa łącz

Ozdobne pasiaki

Ludowa tkanina dekoracyjna jest łącznikiem wiążącym przystrój izby ze strojem człowieka. Wszędzie tam, gdzie występuje u nas dekoracyjny pasiak, istnieje lub istniała dawniej zbliżona do niego przede wszystkim pasiasta, niekiedy również kraciasta ludowa tkanina odzieżowa. Rożni się ona od dekoracyjnej głownie szerokością i gęstością rozmieszczenia pasów zdobniczych, następnie wyłącznie linearną ich postacią przy większym niż w tkaninach dekoracyjnych bogactwie barw. Niemniej jednak nietrudno dostrzec ogólne pokrewieństwo stylowe, przede wszystkim kolorystyczne, między obu rodzajami tkanin występujących w poszczególnych regionach. Jest to rzecz naturalna,

Designed for corportae housing